Waarneming & studenten

Waarneming
Wij hebben zelden extra waarneemsters in de praktijk. Mocht dit wel zo zijn, dan geven we dit tijdig aan via de website.

Studenten
Wij werken als praktijk mee aan het onderwijs van de verloskunde academie. Dit betekent dat wij gespreid over het jaar een aantal studenten begeleiden tijdens hun stages. Mocht je het bezwaarlijk vinden dat een student aanwezig is bij één van de controles of tijdens de bevalling of kraamvisites dan kun je dit bij ons aangeven. Op dit moment is er geen student aanwezig in de praktijk.
Corona update

Waarneming

Wij hebben zelden extra waarneemsters in de praktijk. Mocht dit wel zo zijn, dan geven we dit tijdig aan via de website.

Studenten

Wij werken als praktijk mee aan het onderwijs van de verloskunde academie. Dit betekent dat wij gespreid over het jaar een aantal studenten begeleiden tijdens hun stages. Mocht je het bezwaarlijk vinden dat een student aanwezig is bij één van de controles of tijdens de bevalling of kraamvisites dan kun je dit bij ons aangeven.
Op dit moment loopt Mirte Broersma mee in onze praktijk: https://deverloskundigen.nl/nieuws/