Disclaimer & privacy

Privacy Policy

Wij zijn gebonden aan ons beroepsgeheim. Dit betekent dat de verloskundige de plicht heeft tot zwijgen over alles wat haar bekend wordt in het kader van de zorgverlening.

De zwijgplicht en geheimhouding stoppen niet na beëindiging van de relatie met de cliënte.

Wij zullen persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken.

Wij hebben geen banden met commerciële instanties.

Mocht het nodig zijn gegevens met andere zorgverleners te delen, dan vragen wij hiervoor jouw toestemming.

Jouw gegevens worden 15 jaar bewaard in ons digitale en beveiligde archief.

Jouw dossier is altijd inzichtelijk voor jezelf en  jij hebt de mogelijkheid om  te verzoeken tot wijzigingen/correctie.

 Jouw rechten als client van verloskundigenpraktijk Swanneblom:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht op vergetelheid;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op kennisgevingsplicht;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar

De Swanneblom behoudt zich het recht om de privacy-policy aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd.


Disclaimer

De Swanneblom stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of bijgewerkt blijft.

Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, proberen we dat snel te corrigeren.

De Swanneblom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.


Hyperlinks en verwijzingen

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door de Swanneblom worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt de Swanneblom dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u e-mailen naar info@deverloskundigen.nl