Klachten

Mocht je een klacht hebben over onze praktijk of één van onze verloskundigen, dan kun je die het beste eerst melden en bespreken met de betreffende verloskundige. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kun je de klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, aangesloten bij de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Informatie hierover kun je, op verzoek, van je verloskundige krijgen of vinden op de site van de KNOV: https://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/153-2/klachten/hoofdstuk/510/klachtenregeling-knov/